парк Заимов

Границите на парка се очертават от бул.Мадрид на юг, ул.Кракра на запад, а на север най-близката пътна артерия е бул.Александър Дондуков. Изграден е на мястото на бивши казарми. Едно съвременно предимство, което паркът като обществена зона предлага за пръв път, е безплатният WiFi интернет достъп. На територията на парка е разположен Драматичен театър София. Намира се в квартал Оборище.

обратно горе