Западен парк

Западен парк, известен в миналото под името Христо Смирненски, е вторият по големина парк в София с площ 4.17 кв.км. Разположен е между кварталите Западен парк, Люлин, Факултета, Красна поляна, Захарна фабрика и Гевгелийски. Паркът е с добра инфраструктура, има много пейки, детски площадки, но няма нощно осветление. В северозападния край на парка, на двата бряга на река Суходолска, намира местността Смърдан, в която има автентична гора и се губи представа, че се намираш в най-големия и забързан град в България. През нея минава и единственият път за достъп до Западен парк от Люлин 5, 6 и 7.

обратно горе