Борисова градина

Борисовата градина се простира се на голяма площ 4120 дка – това е най-обширният софийски парк и е един от трите резервата на територията на София. Тя е паметник на градинското и парково изкуство от национално значение. През 1882 г швейцарският градинар Даниел Неф изработва първия план на градината, като изграждането и започва през 1884 г. В началото на XX век е създадено и езерото Ариана. Преди много години градината е била в покрайнините на града, но с разрастването му се превръща в едно от най-приятните места за разходка. В ниската си част част има заведения и различни атракциони, а в по-горната част след алея Яворов, преобладава спокойствие и природа. Борисовата градина граничи с много софийски квартали по-близки и по-отдалечени от центъра на града: Изгрев, Изток, Яворов, Дианабад, Лозенец.

обратно горе