Къде

Вероятно и у нас, както в целия свят, това е въпрос №1, когато се отнася до избора на местоживеене. Той е определящ в голяма степен за стандарта и начина на живот за целия период, през който възнамерявате да ползвате новия си дом. Въпросът е многопластов и не се свежда само да избора на квартал – тук следва да вземете предвид  разнообразни аспекти на бъдещата среда на местообитаване. Грешните преценки могат да повлияят негативно в следващия период на вашия живот и затова повечето специалисти в имотната сфера препоръчват да отделите достатъчно време за намиране верния отговор на въпроса за вас. При взимането на решение за вашия избор на подходящ имот, най-малко компромиси следва да направите именно с този въпрос – къде.

обратно горе