Финанси

За да си осигурите шанс за закупуване на дом, трябва първо да си огледате финансите. Преди да започнете търсенето на имот, установете колко можете да похарчите за него и ако не го купувате с налични средства, ще ви е необходима евентуално ипотека. Един от най-големите проблеми, пред които са изправени купувачите е, че те не са напълно осведомени за своите възможности при кандидатстване за кредит. Говорете от рано с няколко банки, за да получите реална представа за това, какъв би бил бюджетът ви за закупуване на имота. Към тази част трябва да се подходи внимателно, защото в повечето случаи кредитът се изплаща дълго време. Някои кредитори препоръчват хората да търсят жилища, които не струват повече от пет пъти годишния им доход, ако купуват жилище с 20% налични средства за авансово плащане На първо място трябва да калкулирате колко можете да отделяте на месец за изплащане на кредита и едва след като вече имате идея за сумата, която може да си позволите, отидете в избраната от вас банка и проучете детайлно какви условия предлагат. Трябва да се запознаете с изискванията на банката, за да разберете какво е необходимо и да разполагате с достатъчно време, за да съберете цялата необходима документация. След това ще може да установят колко точно банката ще Ви разреши, какви ще бъдат всички разходи, включително различните такси и колко ще изплащате на месечна база. Банките внимателно преценяват дали заемополучателят ще може да извърши погасяването. За съжаление не винаги банката ще отпусне исканата от заемателя сума. Сумата, която ще даде банката, зависи и от т.нар. процент на финансиране. Той се определя, като отношение между размера на кредита и стойността на имота, предложен като обезпечение.

Важен момент при ползването на банково кредитиране е информация за срока за получаване на кредита. Понякога той може да се превърне в препъни камък на всяка сделка. Дори при перфектни документи от страна на продавача, процесите до получаването на кредита от купувача и вписването на ипотеката на името на банката могат да продължат дори над два месеца. Това е една от причините, продавачите да дават предимство на купувачите с кешово плащане пред тези, ползващи банков кредит.

Покупката с кредит предполага собствени налични средства в размер на поне 20-30 % от стойността на имота, както и сигурна работа и стабилни доходи. Съществен недостатък при покупката на жилище с кредит е фактът, че лихвените проценти не са фиксирани и варират в зависимост от различни фактори, като е възможно месечните вноски да нараснат. От друга страна трудно може да се предвидят доходите на кредитополучателя през следващите 20 или 30 години и така уравнението става с твърде много неизвестни. Независимо от това, според данни на Агенцията по вписванията, относителният дял на закупените в София имоти с ипотечен кредит достигна през последната 2018 година до 69%, като в болшинството от случаите ипотеката покрива от 50 до 80% от стойността на имота.

В някои случаи може да се разчита на родителска финансова помощ. Освен за помощ при заплащане на сделката, родителите може да поемат и част от риска за ипотеката, което ще даде по-голяма свобода за решение на банката-кредитор. Родителите могат да действат и като гарант, че сумите ще бъдат сигурно изплатени, дори с варианта на предлагане на техните собствени домове като обезпечение срещу ипотеката.

Винаги е добре да направите един сравнителен анализ на досегашните си разходи за жилище с бъдещите такива за планирания нов дом. Не забравяйте, че покупката на имот освен като място за обитаване, представлява и инвестиция и на нея следва да се гледа в много по-дългосрочен план. При всички случаи обаче, финансовите ви възможности ще определят ценовия диапазон на жилищата, които трябва да търсите. Ако ще ползвате кредит, то вноската за месечното му погасяване не трябва да надвишава 30–40% от месечните нето приходи на семейството. В противен случай е въпрос на време да изпаднете в несъстоятелност.

За ориентировъчна оценка на месечните вноски за погасяване на жилищен банков кредит могат да служат изложените по-долу данни, но при равнището на лихвените проценти към края на 2018 година. При средна цена от 100 хил € за продаваните апартаменти в София и ползване на кредит за 80% от цената, при 15 години срок на погасяване, месечната вноска ще бъде около или по-малко от 600 €, при 20 години срок на погасяване – около или по-малко от 490 €, при 10 години срок на погасяване – около или по-малко от 820 €. Ако се покрива 50% от стойността на имота с кредит, при 15 години срок на погасяване, месечната вноска ще бъде около 375 €, при 20 години – месечната вноска ще бъде около 305 €, при 10 години – месечната вноска ще бъде около 512 €.

обратно горе