Технологично време

Ако купувате за първи път, вероятно си представяте, че от избора на подходящия за вас имот до влизането във владение в него са нужни едва ли не няколко дни. Фактически необходимото време за самата продажба обаче е далеч повече и може да обърка много планове. Каквито и договорки да сте направили с потенциалния продавач, за да спрете имота от по-нататъшната му продажба, е разумно да предложите стоп капаро, с което елиминирате всякаква друга конкуренция. То се явява гаранция за продавача, че няма да се откажете от сделката или ако се откажете, капарото покрива пропуснатите му ползи. За да намалите рисковете обаче, в разписката за стоп капарото следва да се укаже, че то подлежи на възстановяване при откриване проблеми в документацията на продавача относно собствеността на имота. Важен момент е, че стоп капарото е предназначено за продавача, а не за агенцията, която е посредник, защото собственикът може да ползва услугите на много агенции. То осигурява технологично време за първоначална проверка на собствеността, преди подписването на предварителен договор или изповядване на нотариален акт. Това време е необходимо и за да се направи оценка на имота от независим оценител, в случай че ще ползвате кредит от банката. Тази оценка, съпоставена с обявената цена, ще ви даде ориентир за допълнително необходимите ви средства за покупка на имота, извън кредита. Дори да не ползвате кредит, оценката от независим оценител ще ви помогне да откриете евентуални проблеми, дори в подредени и добре изглеждащи имоти – нещата не винаги са така, както изглеждат. В този смисъл периодът от стоп капарото до предварителния договор може да бъде с продължителност от няколко дни до седмица – две. Предварителният договор е абсолютно необходим, когато ще ползвате банков кредит, респ. ако няма да се ползва такъв и всички документи за продажбата са налични, може да се пристъпи направо към изповядване на нотариалния акт. В крайна сметка, от момента в който харесате определен имот, до получаването на нотариалния акт за него, ще минат вероятно между 4 и 10 седмици, което трябва да отчетете във вашите бъдещи планове.

обратно горе