Ниска оценка

Когато кандидатствате за ипотека, ще трябва да удовлетворите банката относно настоящите и бъдещи възможности за плащания на ипотеката ви. Не очаквайте банката да разглежда стойността на имота като цената, за която искате да го придобиете от продавача. За нея това е изчислената цена от експерт-оценител или служител на банката, като нейната стойност може да се окаже дори 20% по-ниска. Този тънък момент е спънал не един или двама купувачи. Банките предоставят на кредитоискателите списък с лицензирани оценители. Съветът е да изберете физическо лице за оценител, а не фирма, тъй като те са по-склонни да правят компромиси за пазарната цена на имота в сравнение с големите фирми. Когато след оценката банката ви уведоми, че не може да ви заеме сумата, която сте поискали, първото нещо, което трябва да направите, е да говорите с посредника на продавача и да се опитате да договорите по-ниска цена (базирано на оценката на банката). Ако вашето предложение се отхвърли и все пак искате да купите имота на договорената цена, или ще трябва да допълните средствата към кредита, или може да потърсите и друг кредитор. Могат да се ползват и консултанти относно избора на продукти и кредитори, които са подходящи за всеки конкретен случай.

обратно горе