Забавена ипотека

Ако планирате да купите имот с ипотечен кредит, първото нещо което следва да направите е предварителното проучване условията на банките. Когато банката приеме представените документи за доходи, ще може да се ориентирате за максималната сума, която можете да получите като кредит и максималния срок за неговото погасяване. Това ви дава представа какъв процент от стойността на избран имота може да се осигури чрез ипотечен кредит.

Купувачите трябва да бъдат подготвени за това, което трябва да предоставят на банката, достатъчно време преди кандидатстването за съответния кредит за покупка на избрания вече имот.

Увеличението на цените на недвижимите имоти в София тласка все повече купувачи да търсят по-голям процент за финансиране на покупката си чрез кредит – почти половината от новоотпуснатите жилищни кредити са с финансиране от 80%. Малкото самоучастие прави рискът за потребителите прекомерно висок – те почти не си оставят буфери и вноската им заема над 50% от доходите, което би довело до затруднения, когато плаващият компонент в лихвата се покачи. Трябва да се очаква плавно покачване на лихвите, които в момента са на исторически най-ниските им нива. Заплахите за надценилите възможностите си потребители обаче остават, като сега обаче ще има предупреждение с покачващите се лихви, спрямо кризата от преди 10 години, когато тя тогава дойде изневиделица.

обратно горе