Други разходи

Има и други допълнителни разходи, свързани с закупуването на имот, като такси за учредяване на ипотеки, хонорари за адвокати и други местни данъци и държавни такси. Покупката на имот, като всяка друга сделка, подлежи на договаряне, като цената не е единственото, което трябва да се има предвид. Договарят се срокове, начинът на плащане, разноските по сделката, неустойки и много други важни условия, чието пропускане може да доведе до значителни вреди за страните и дори до разваляне на сделката.

Разходите по по сделката включват такса нотариус (зависи от обявената цена), местен данък – 2,5% от стойността на сделката и такса вписване 0,1% от нея.  Ако покупката се финансира и с кредит, ще трябва да се заплати нотариална такса за учредяване на ипотека. Тук не коментираме брокерските комисионни, които често са най-голямата сума извън покупната цена на придобивания имот (често до 3,5%). От последните няма отърване, освен ако купувате директно от продавач или строител.

Трябва да имате предвид и евентуалните разходи за ремонт и за обзавеждане на новия имот. Колкото и да ви убеждават, че му трябва само един латекс, това не е така. Може да се наложи подмяна на инсталациите, както и други по-сериозни ремонти, които е по-добре да се направят в началото, преди да сте закупили обзавеждането и техниката.

Явно, че разходите за купуване на нов имот са доста повече над неговата цена. Обикновено е разумно да се планира поне 10% повече средства от стойността на закупувания имот. Това са много пари и следва добре да обмислите покупката си, ако възнамерявате да ползвате купувания имот само няколко години. Ще бъде трудно да си възстановите тези средства със сравнително скорошна продажба след самата покупка.

обратно горе