Щети при предаване

В договора ви с продавача обзавеждането и фитингите, които продавачът следва да остави,  трябва да бъдат изрично посочени. Ако те не са налице, когато се нанасяте или предишният собственик е оставил някаква покъщнина и вещи, негова отговорност е да изпълни условията на договора. Ако пренебрегнат исканията Ви за премахване на нежеланата покъщнина и вещи, може да се наложи да намерите решение за изваждането им, което ще е свързано с определени проблеми (средства, място за съхранение и други), които може да разрешите чрез адвоката си или по съдебен път. Като купувач е разумно да имате застраховка на имущество в сила от деня на влизане във владение, което вероятно следва да се осъществи преди да сте напуснали старото си жилище. От тази дата нататък продавачът трябва да ви предупреди за всякакви щети, които може да възникнат, така че тяхното оправяне да бъде направено по вашите правила.

Продавачът не е задължен да почисти имота преди да се нанесете. В идеалния случай ще получите ключовете за имота няколко дни, преди да се нанесете, за да можете да уредите новия си дом да бъде почистен и ако желаете ремонтиран.

обратно горе