Тип инвеститори

Съществуват известни различия относно предназначението на имота, който възнамерявате да закупите: за собствено ползване, като инвестиция за отдаване под наем или едновременно за двете цели, но дефазиране във времето. Някои инвеститори искат да разнообразят своите портфейли и просто да притежават и собственост в столицата, известна с по-голямо търсене на имоти и по-високи наемни цени. Повечето от тях , инвестират в имоти за дългосрочно отдаване с цел осигуряване на по-постоянен доход. Те обикновено не планират сами да заемат имота и в този смисъл не са придирчиви към местоположението и вида на имота. При голямо наемно предлагане пазарът може да се насити, но най-добрите места и апартаменти обикновено запазват постоянните си наеми и доходи. Друга група купувачи, обикновено от провинцията или от чужбина, обичат да разнообразят своя живот с няколко седмици до месец всяка година в София и най-често това са и хората, които искат да отдават краткосрочно своя имот на туристи. Преди да закупят съответния имот обаче, следва да проверят дали имат право да отдават краткосрочно под наем в съответната сграда.

В новите сгради търсенето на дългосрочни наематели може да е по-трудно. Първо наоколо има много други нови имоти, част от които също се отдават под наем и в този смисъл поради конкуренцията, не могат да се получат по-високи доходи. Втори проблем е възможността за алтернативен бърз и лесен достъп до центъра, особено ако наблизо няма станция на метрото. Затова помислете дали искате да получите инвестиционна възвръщаемост при наличие на десетки еднакво изглеждащи апартаменти и голямо отдалечение от метростанция.

За да може да се използва напълно потенциала на инвестиционния имот е важно да има подходящ наемател, готов да го наеме към датата на покупката. Процесът на намиране на наемател и текущото управление на имота могат да бъдат възложени на съответна агенция, като съществуват различни нива на агентско обслужване на наемодателите. Ако се използва посредник за отдаването под наем, опциите се отварят към по-широка географска област за местонахождението, но трябва да се вземете предвид разходите за използване на агент по отдаване под наем и текуща поддръжка. Ако идеята е за персонално управление на притежавания инвестиционен имот, удобство е той да е близо до мястото където живеете. Не са малко наемодателите, които набирайки опит в този процес, търсят начини да разширят своето портфолио от имоти. Освен това при постигнати добри наемни нива, собствениците на тези имоти могат да ги продадат по-бързо и на по-добра цена при съпоставка с останалите имоти в региона. Когато се купува вече отдаден под наем имот, трябва да се следят нетните приходи от наем, които следва да бъдат по-големи от разходите за ипотеки и заеми за покупката на самия имот.

обратно горе