Ползи и рискове

София става отлично място за имотни инвестиции и е търсена не само от местни, но и от чуждестранни инвеститори. Според статистиката близо 25% от сделките с жилища през 2017 година в София са с инвестиционна цел. Има много потенциални ползи за инвестиране в имоти и финансовата възвращаемост може да бъде двойна: съществува потенциал за капиталов растеж, ако стойността на имота се повишава (което се потвърждава от развитието на имотния пазар в последните години) и имотът от своя страна носи текущо доход от наем.

Разбира се, както при всяка инвестиция, печалбата не може да бъде гарантирана, тъй като имотът може да се амортизира, стойността му да падне и разходите по подръжка и изплащане на евентуален ипотечен кредит могат да надвишат доходността от отдаване под наем. Няма гаранция и за това, че имотът може непрекъснато да е отдаван под наем. Освен това имотите с ниска ликвидност и не винаги могат да бъдат продавани веднага, ако инвеститорът има нужда бързо да възстанови парите си. За разлика от инвестициите в акции обаче, инвеститорите в недвижими имоти, в зависимост от пазарните условия, могат да влияят пряко върху стойността на имота чрез неговия ремонт и обзавеждане. За това говори и фактът, че на имотния пазар вече се е обособила група от хора, които купуват имоти, ремонтират ги и след това ги препродават на по-висока цена. Разликите между двете цени в някои случаи може да достигне до 30%. Все пак от всеки човек инвеститор не става – 1/5 от инвестиралите в имоти през последните години биха искали да излязат от вложението си след първата година. Не правете грешка да екстраполирате нарастващата за сега крива на наемите в неопределено бъдеще – това би могло да превърне мечтания имот в главоболие, ако икономическа ситуация се промени неочаквано.

Не купувайте рисково – някои инвестират в сутеренни или подпокривни апартаменти, тъй като получават повече пространство за парите си, но при един стагниран пазар, те могат да бъдат много трудни за реализация при отдаване под наем или за продажба и капиталовата им адекватност може да бъде много разочароваща, дори ако приходите от наем са били прилични.

Доходът от отдаване под наем в София се увеличава от година на година, но винаги е разумно да се направи консултация относно свързаните с това рискове, ползи и данъчни последици. Приходът от наем ще бъде обложен с данък върху доходите, а средствата от евентуална продажба на подобен имот може да бъдат също обложени с данък върху печалбата. Последните увеличения на наемните равнища в София към края на 2018 год и ниското ниво на лихвите по ипотечните кредити правят обаче съпоставими средствата за бъдещия наем с тези на сумите по изплащане на евентуална ипотека. В тази връзка за доста хора дилемата живот под наем или в собствено жилище се решава в полза на последното. Никой обаче не може да прогнозира какво ще се случи в следващите години, дали цените на апартаментите и на наемите в столицата ще се покачват или ще намаляват. Затова всеки сам трябва да прецени, кое е най-изгодно за него на база на информацията, с която разполага, за да вземе най-правилното за него решение в дългосрочен или краткосрочен план.

обратно горе