Защо

Ако сте добре устроени с жилище, ако нямате перспектива за увеличение/намаление на броя на членовете на семейството си, ако имате спестени средства и те са доходоносно инвестирани, ако възнамерявате скоро да напуснете страната, или ако по-лошо – намирате се на дъното на социалната стълба и едва оцелявате, то въпросът защо да купувам има еднозначен отговор – няма смисъл и този сайт не е за вас. Вероятно и някой от живеещите под наем също разсъждават по подобен начин – защо да не са максимално мобилни и да определят местообитаването си съобразно местоработата си, защо да се занимават с мебелиране и обзаведане, което вероятно ще ползват кратко време, защо да се ангажират с ремонт на имоти или на уредите в тях, което е грижа на наемодателя, защо да се обвързват дългосрочно с изплащане на жилищни кредити в условия на неизвестност относно бъдещето развитие на банковите лихви?

Много хора обаче намират собствен смисъл във въпроса защо купувам. Личностните мотиви могат да варират в широки граници, но все пак се свеждат до две основни групи: закупуване за лично ползване и покупка с инвестиционна цел.

обратно горе