Начало

Ако знаете отговора на горните въпроси, вероятно няма смисъл да ползвате този сайт!
Той е предназначен за хората, които съзнават отговорността и значението на вземането на едно от най-важните решения в живота на човека – покупката на жилище.
Не всеки ден купувате жилище и вземате решения, касаещи бъдещето ви за следващите десет, двадесет или повече години.
Вероятно това е една от най-големите инвестиции, които ще направите през целия си живот.
Тъй като не може да тествате новия си дом преди да го закупите, възниква въпросът как решавате?
Изборът на собственост винаги включва намиране на баланс между това, което искате, какво можете да си позволите и какво е на разположение. Изискванията на всеки индивид варират, но решенията ще бъдат повлияни до голяма степен от три фактора: бюджет, местоположение и размера на желания имот. Не трябва да се забравя и че покупката на имот представлява сама по себе си и инвестиция и на нея се гледа в много по-дългосрочен план. Практиката показва, че едва 20% от хората купуват имот логически обосновано, съчетавайки търсените параметри с местоположението и финансовите си възможности. Останалите действат емоционално и в последствие откриват къде са сбъркали, когато всичко вече е приключило. Използвайте предоставената ви тук информация, за да започнете търсенето си за най-доброто възможно жилищно решение за вас. Открийте правилния отговор на горните въпроси, както и необходимите стъпки и действия, които следва да предприемете и то в най-добрата логическа последователност.

обратно горе